Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg biedt u nu ook de mogelijkheid om een online condoleance register aan te maken. We kunnen dit register openbaar of gesloten zetten voor u. Op die manier heeft u zelf de keuze of u het bijvoorbeeld alleen rond wilt sturen aan uw familie, vrienden en kennissen.

Condoleanceregisters